FILLIMET

Filluam në vitin e largët 1990. Hap pas hapi, nuk ndalemi. Si kompani familjare, vlerat tona njerëzore arritëm t’I bartim në mënyrën e punës tonë.

Më shumë sa 25 vite, veprimtaria jonë janë materialet decorative të eko lëkurës për përdorim shtëpiak, gjegjësisht industria e mobiljeve. Themeluam marrëdhënie bashkëpunimi me biznes parnerët tanë si furnizues, si dhe blerës dhe vendor të jashtëm. Suke I vizituar të gjitha panairet me renome botërore dhe ngjarje të ndërlidhurët me veprimtarinë tonë, përpiqemi që klientëve dhe blerësve tanë t’ju ofrojmë materijale decorative, për ne më I rëndësishëm është balansi mes materialit cilësor dhe cmimit të volitshëm.

Tregmi I suksesshëm vazhdon.

Објект
Изложбен салон & магацин

MODERNE BIZNES NDËRTESË

Në vitin 2012 u realizaua. Firma jonë ndërtoi object bashkëkohor ofarist me pjesë administrative, salon të shitjeve me pakicë dhe hapësirë magacini.

Në vitin 2015, në kuadër të hapësirës së magacinit, hapëm zonë private të padoganuar, prej ku eksportojmë mallra në gjithë tregun Evropjan.

Tregmi I suksesshëm vazhdon.

Саем колаж

PËLHURAT TONA

Në vazhdimsi punojmë për përmirësimin e prodhimeve me inkorporimin e standardeve  të caktuara botërore gjat prodhimit të së njejtëve. E rrisim kontrollin e prodhimeve që I marim me qëllim 1ë klientit t’I sigurohet cilësi.

КONTROLLI I CILËSISË

Në vitin 2015, në kuadër të hapësirës së magacinit, hapëm zonë private të padoganuar, prej ku eksportojmë mallra në gjithë tregun Evropjan.

Машини - колаж

Organizatë

Shitje me shumicë

Me të vecantë planifikim të mallrave, furnizim të vazhdueshëm dhe në kohë tëcaktuar, jemi të gatshëm ta mbështesim punën tuaj të suksesshme.

Shitje me pakicë

Stofi ynë do t’ju ndihmojë në përzgjedhjen tuaj nga asortimani I gjerë me cilësi të lartë dhe cmime konkuruese.

Eksport

Logjistikë e shkëlqyer dhe eksport nga zonë private padogana.